VÄLKOMMEN TILL KUSIN VITAMIN!

Kusin Vitamin ligger i Skärsätra centrum på Pyrolavägen 11. Förskolan ligger med närhet till naturområden och lekparker. Lokalerna är stora, ljusa och rymliga och vi har även en gård som vi nyttjar både för- och eftermiddag.

 

Förskolan består just nu av 25 barn i åldrarna 1 - 6 år uppdelade på två avdelningar. Yngrebarnsavdelningen består av barn mellan 1 - 3 år och äldrebarnsavdelningen har barn i åldrarna 3 - 6 år. På Kusin Vitamin har vi valt att satsa på hög personaltäthet och en mindre barngrupp för att kunna göra så mycket aktiviteter som möjligt med barnen. Det arbetar 6 pedagoger på förskolan, varav 1
 förskollärare.

 

Kusin Vitamin är styrt av vårdnadshavarna förskola vilket innebär att vårdnadshavarna har större möjligheter till inflytande. Vi anser att en förskola styrd av vårdnadshavare ökar gemenskapen mellan barn, vårdnadshavare och pedagoger vilket resulterar i en trygg och familjär miljö för barnen.

 

Kusin Vitamin arbetar utifrån läroplanen LPFÖ 98 reviderad 2016 och utifrån denna har vi skapat de pedagogiska aktiviteterna som bland annat innehåller drama, rörelselek, språkutveckling, matematik, skapande och IKT(digitala verktyg). Förskolans två huvudprofiler består av MING (musikmetodik) och frilusfrämjande verksamhet (uteverksamhet). 

 

Vi följer Lidingö stads riktlinjer för öppettider och anpassar dem efter vårdnadshavares behov. Öppettiderna anpassas efter den aktuella barngruppens behov inom ramtiden klockan 06.30-18.30. Mer information finns på www.lidingo.se/barnochutbildning.
Vi har stängt fyra veckor under sommaren, mellan jul och nyår och har 4 planeringsdagar per år. Vid behov av barnomsorg dessa dagar ordnar vi det.